Compliance

A compliance elsődleges célja a jogszabályoknak, belső szabályoknak és az Etikai szabályzatnak való megfelelés biztosítása, valamint az etikátlan, esetlegesen illegális illetve túlzott üzleti vagy munkabiztonsági kockázatot rejtő ’nem megfelelőségek’, szabálytalanságok és jogsértések kiszűrése, a felelősségek kivizsgálása, intézkedések kezdeményezése és a megtett intézkedések nyomon követése.

Fontos lépések:

  • Átvilágítás, megfelelőségi politika kialakítása: A kockázatok csökkentése és minimalizálása érdekében szükséges a vállalat dokumentumainak (egyes szabályzatok, szerződések…), a napi működésnek gondos vizsgálata, átvilágítása, így az esetleges kockázati tényezők feltárása, a jogszabályi változások rögzítése és megvalósítása a napi munkafolyamatokban. Fontos, hogy a vizsgálatokat, ellenőrzéseket, visszatérő jelleggel, rendszeresen és szúrópróbaszerűen is alkalmazzák a cégek.
  • Tudatosság növelése: Természetesen nélkülözhetetlen az is, hogy az alkalmazottak betartsák a vonatkozó szabályzatokat és jogszabályokat, amely elsősorban a tudatosság növelésével, tájékoztatók kihelyezésével és ismétlődő oktatások, valamint a rendszeres ellenőrzések bevezetésével érhető el.
  • Bejelentő rendszer: A belső ’anonym’ (névtelen) bejelentő rendszer üzemeltetése, biztosítása manapság nélkülözhetetlen eleme a jól működő compliance-nek.
  • Vizsgálatok: az ismétlődő belső vizsgálatok a megelőzésben és a hiányosságok feltárásában is nagy szerepet játszanak.