Szakterületek

Klasszikus jogi tanácsadás, előzetes véleményezés, jogi összefoglalók készítése.

  • Átvilágítás
  • GDPR – Adatvédelmi tanácsadás
  • Vállalati átalakítás, struktúraváltás
  • Marketing kommunikációk, reklámok, promóciók
  • Belső szabályzatok véleményezése
  • Jogi oktatások (különböző jogi témakörökben illetve business unit-ok szerint csoportosítva)

Nemzetközi ügyekben: tanácsadás, közvetítés, külföldi irodákkal, partnerekkel történő egyeztetések, tárgyalások lefolytatása multinacionális cégek, kis-és középvállalatok (KKV – SME) és magánszemélyek részére egyaránt.

Együtt könnyebb megoldást találni, mint “egymással szemben”.

Könnyebb egy konfliktust kávé mellett, kötetlen környezetben mindkét fél érdekét figyelembe véve feloldani…mint ’ellenérdekű félként’ pusztán jogi tényekre alapozott ítéletre évekig várni és közben eltávolodni.

Kötelesség vagy indíttatás? Megfelelni vagy nem megfelelni…

Nemcsak a külső jogszabályi megfelelés a fontos, hanem a belső szabályzatoknak, etikai és erkölcsi normáknak való megfelelés (compliance) is elengedhetetlen.

Szerencsére a cégek nagy részénél már nem csak külső elvárás, hanem saját erkölcsi indíttatásuk is a megfelelés és a példamutatás. A vállalati környezetben a munkavállalók és a fogyasztók bizalmát is növeli a cégek compliance ’mutatója’, képessége. Pozitívnak mondható a régió fejlődése ilyen tekintetben és lassan a Közép-Kelet Európai régióban is a megbízhatóság fokmérőjévé válik a compliance.