Jogi tanácsadás

Klasszikus jogi tanácsadás, előzetes véleményezés, jogi összefoglalók készítése.

Nemzetközi ügyekben: tanácsadás, közvetítés – vitarendezés, külföldi irodákkal, partnerekkel történő egyeztetések, tárgyalások lefolytatása multinacionális cégek, kis-és középvállalatok (KKV – SME) és magánszemélyek részére egyaránt.

 • Nemzetközi gazdasági, kereskedelmi ügyekben tanácsadás;
 • Versenyjog, fogyasztóvédelem:
 • Marketing kommunikációk, reklámok (megtévesztő- és összehasonlító reklámok), promóciók véleményezése, tanácsadás;
 • Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos tanácsadás;
 • Belső céges szabályzatok aktualizálása, véleményezése, elkészítése (adatvédelem – GDPR, anti-korrupció – FCPA, UKBA, munkavédelem, tűzvédelem – EHS/OHS, stb.);
 • GDPR – Adatvédelmi tanácsadás, adatvédelmi dokumentumok, nyilvántartások, hatásvizsgálat;
 • Átvilágítás – Due diligence;
 • Szerződések véleményezése (magyar és angol nyelven);
 • Jogi oktatások (különböző jogi témakörökben – reklámjog, fogyasztóvédelem, versenyjog, adatvédelem – GDPR, anti-korrupció – FCPA, stb. – illetve business unit-ok szerint csoportosítva – sales, marketing, trade marketing…);
 • Munkaügyi perekben közvetítés;
 • Munkahelyi balesetekkel kapcsolatos tanácsadás;
 • Üzleti partnerekkel történő kapcsolattartás, egyeztetés, vitarendezés;
 • Management részére tanácsadás, döntéshozatalok előtti véleményezés, kockázatbecslés, jogi összefoglaló készítés;
 • Cégen belüli nyomozások, meghallgatások lefolytatása, auditok támogatása;
 • Hatóságokkal történő kapcsolattartás.

 

Reklámjog, fogyasztóvédelem, versenyjog:

Fontos, hogy a fogyasztó is és a vállalkozások is – legyen az SME vagy multinacionális nagyvállalat – tisztában legyenek vele, hogy a reklámokban mi és hogyan kommunikálható.  Soha nem értettem egyet a ’semmit sem szabad’ elvvel, bátran lehet jobbnál-jobb reklámokat megálmodni, csak tisztességesen kell kommunikálni.

Érdekes és összetett jogesetek vannak, mind hazai, mind nemzetközi szinten. Az európai- és nemzetközi üzleti mesterjogász képzésen szakdolgozatomat reklámjog (fogyasztóvédelem/versenyjog) témakörében írtam. Komplex áttekintést nyújtva a jelenlegi európai szabályozásról, különös tekintettel a megtévesztő és összehasonlító reklámokra vonatkozóan, mind a B2B és B2C relációban. Többek között a vonatkozó két fő irányelv: a 2005/29/EC (Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról) és a 2006/114/EC (A megtévesztő és összehasonlító reklámokról szóló Irányelv) előírásainak és a jogeseteknek a figyelembevételével.

 • marketing és sales részére tanácsadás reklámjogi, fogyasztóvédelmi és versenyjogi szempontból (reklámok, promóciók, nyereményjátékok, leafletek, bolti kihelyezések/bolti promóciók véleményezése);
 • marketing kommunikációk véleményezése, megtévesztő és összehasonlító reklámokkal kapcsolatos jogi tanácsadás;
 • tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos jogi tanácsadás, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult vagy indítandó eljárásokkal kapcsolatos tanácsadás, képviselet;
 • PR kommunikációk jogi szempontú véleményezése;
 • nyereményjátékok teljes körű jogi háttértámogatása, játékszabályok véleményezése;
 • promóciók lebonyolításának jogi támogatása;
 • hatóságokkal történő kapcsolattartás;
 • fogyasztó/üzlettársak megtévesztésével kapcsolatos ügyekben jogi tanácsadás; közvetítés;
 • fogyasztói tájékoztatás és reklamációkezelés;
 • oktatások sales, marketing és/vagy management részére;
 • vitarendezés, közvetítés (fogyasztó, gyártó, kereskedő közötti vitarendezés).

 

Adatvédelem – GDPR

 • cégek adatvédelmi átvilágítása
 • adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása
 • GDPR tanácsadás
 • általános adatvédelmi és GDPR oktatás
 • adatvédelmi dokumentumok, nyilvántartások elkészítése, véleményezése: Adatvédelmi szabályzat, adatkezelési tájékoztató, adatvagyonleltár, érdekmérlegelési teszt, hatásvizsgálat stb. készítés

Az utóbbi időben a Compliance terülten belül különös figyelmet kapott az adatvédelem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet – az általános adatvédelmi rendelet 2018. május 25.-i hatálybalépése óta. /Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – 2016. április 27. – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)./ A legtöbb céget ugyanis felkészületlenül érte a szigorú szabályozás. A Rendeletnek való megfelelés komoly kihívás elé állítja nemcsak az EU-ban, de az érintett EU-n kívüli székhelyű cégeket is.

 

Kereskedelmi jog:

 • szerződések véleményezése (magyar és angol nyelven);
 • nemzetközi kereskedelmi ügyekben tanácsadás;
 • üzleti partnerekkel történő kapcsolattartás, egyeztetés, közvetítés;
 • menedzsment részére tanácsadás, döntéshozatalok előtti véleményezés, kockázatbecslés és jogi összefoglaló készítés;
 • vitarendezés

 

Szabályzatok (Internal Policy-k)

A belső céges szabályzatok megfelelő kialakítása, a meglévő szabályzatok rendszeres aktualizálása és a munkavállalói tudatosságnövelés, rendkívül fontos a megfelelőség biztosításához illetve a kockázatok csökkentéséhez. A céges szabályzatok nagyon széles palettán mozognak, az alábbiakban csak a leggyakrabban előforduló szabályzatokat kerülnek felsorolásra:

 • Megvesztegetés és korrupció elleni szabályzat, FCPA policy;
 • Üzleti etikai kódex; Etikai szabályzat; Code of conduct;
 • Nemzetközi Kereskedelmi Szankciók szabályzata;
 • Adatvédelmi szabályzat;
 • Belső vizsgálatok, nyomozások lefolytatásának szabályzata;
 • Versenyjogi szabályzat;
 • Tűzvédelmi szabályzat;
 • Munkavédelmi szabályzat;
 • Váratlan hatósági ellenőrzésekre vonatkozó szabályzat (pl.: ’Dawn raid’);
 • Szervezeti működési szabályzat