Alternatív vitarendezés (ADR) – Mediáció

“Az élet sok apró igazsága között talán nem is az igazság a fontos. Hanem a békesség, amellyel megszorítjuk egymás kezét az igazság fölött.” (Wass Albert)

Együtt könnyebb megoldást találni, mint “egymással szemben”.

Könnyebb egy konfliktust kávé mellett, kötetlen környezetben mindkét fél érdekét figyelembe véve feloldani és egy win-win alapú megoldást kialakítani…, mint ’ellenérdekű félként’ pusztán jogi tényekre alapozott ítéletre évekig várni és közben eltávolodni.

A mediáció előnyei:

 • Rugalmas
 • Gyors
 • Költséghatékony

Mediációban az alapvető cél, nemcsak a vita rendezése, hanem a Felek közötti jövőbeni korrekt kapcsolat és együttműködés megőrzése.
A Mediátor a közvetítés során semleges, pártatlan és titoktartásra kötelezett személy, amely fontos garancia arra, hogy bizalmas üzleti információk nem kerülnek nyilvánosságra, szemben esetleg a nyilvános bírósági tárgyalásokkal.

A Feleknek – amellett, hogy elfogadható, mindkét fél részéről előnyös megállapodás jöjjön létre – fontos szempont az üzleti jó hírnév, valamint a már kialakult üzleti arculat / image megőrzése és a jó üzleti kapcsolatok megtartása is.

Költségek: mindenkinek fontos szempont a költséghatékonyság is. A mediáció költsége természetesen függ a mediációs ülések számától, hosszától illetve az abban résztvevő felek számától. Összehasonlítva egy bírósági perrel, jelentős különbség tapasztalható, amely a viták rendezésénél az esetek nagy többségében az alternatív vitarendezés javára billenti a mérleget, szemben a nagy költséggel járó bírósági úttal. Nem is beszélve a jelentős időmegtakarításról, amellyel szintén költséget és energiát takarítanak meg az ügyfelek.

Konkrét árakkal, árajánlattal kapcsolatban kérem keressen bizalommal!

ÜZLETI MEDIÁCIÓ/ GAZDASÁGI MEDIÁCIÓ / KERESKEDELMI MEDIÁCIÓ

Ügytípusok általában:

 • Cégek közötti konfliktusok, érdekellentétek
  • Szerződésekkel kapcsolatos viták (teljesítés, értelmezés, létrejötte/megszűnése…)
  • Kártérítési viták
 • Cégen, szervezeten belüli konfliktusok
  • Tulajdonosok között felmerülő viták, érdekellentétek (cégrész eladás – kivásárlás, szétválás)
  • Managementen belüli konfliktusok
  • Vállalati szerkezetátalakítással; beruházásokkal kapcsolatban felmerülő viták
  • Együttműködési, kommunikációs zavarok (részlegek illetve alkalmazottak között)
  • Munkaszervezésből adódó konfliktusok
 • Fogyasztó – Kereskedő – Gyártó – közötti viták (fogyasztóvédelmi viták, kártérítési igények, termékfelelősség…)
 • Munkaügyi, munkahelyi viták (lsd. Munkaügyi mediáció)
  • Munkáltató és munkavállaló közötti vita
  • Munkabalesetek kapcsán felmerülő viták, kártérítési igények

MUNKAÜGYI/MUNKAHELYI MEDIÁCIÓ

Munkaügyi per helyett munkaügyi közvetítés (leggyakoribb ügytípusok: felmondás, kártérítési igény, munkahelyi balesetek…). A Munkáltató és a Munkavállaló számára egyaránt fontos a jó hírnév megőrzése. A Munkáltatók – és legtöbb esetben a Munkavállalók is – , ha lehet, akkor kerülik az évekig elhúzódó és kiszámíthatatlan munkaügyi pereket, mivel fontos számukra a kialakult image és jó hírnév megőrzése a piacon. Nem beszélve arról, hogy a Felek viszonya az esetek nagy többségében tovább romlik, illetve sok esetben sajtóvisszhangot is kap a peres eljárás.

Ügytípusok általában munkaügyi, munkahelyi viták esetében:

 • Munkáltató és munkavállaló közötti vita, (szerződésből eredő viták, munkaszervezéssel kapcsolatos konfliktusok)
 • Munkabalesetek kapcsán felmerülő viták, kártérítési igények
  • munkabalesetek, üzemi balesetek, úti balesetek
  • kártérítés, járadék, munkaképtelenség, maradandó egészségkárosodás
 • Felmondás körüli vitás helyzet
 • Átszervezés miatt felmerülő viták
 • Munkáltató és Szakszervezetek közötti konfliktusok, érdekérvényesítésből eredő viták
 • Bértárgyalások
 • Sztrájk

SPORT MEDIÁCIÓ

A mindennapi életem része a sport, ezért foglalkozom vele a munkám során is és nyújtok segítséget a sport területén jelentkező konfliktusok hatékony megoldásában.

A magyar sportolók rendkívüli sikereket érnek el a világban, fontosnak tartom, hogy kiemelkedő helyen kezeljük a sportot és a sportolókat (kisgyermek kortól kezdve egészen a veteran korosztályig). A sikereik és az eredményességük alapja a felkészülés, amelyhez nyugodt körülmények és háttér kell.

Konfliktusok „természetesen” a sport életben is nagy számmal előfordulnak, itt azonban az eredményekért vívott harcban elengedhetetlen a viták, konfliktusok azonnali, gyors és megnyugtató kezelése, megoldása. A hatékony vitarendezésnek fontos szerepe van a további együttműködés megóvásában, javításában, valamint a zökkenőmentes csapatmunka helyreállításában vagy kialakításában.

Néhány példa a sportéletben előforduló konfliktushelyzetekre:

 • klubtársak, csapattársak közötti konfliktus
 • edző és sportoló közötti konfliktus
 • sport-szövetségek működése során előforduló
  • szövetség – sportoló, szövetség – klubok,
  • szövetség – bírók, játékvezetők közötti viták;
  • szakágak közötti – szakágakon belüli viták
 • átigazolás körüli viták
 • sport egyesületek, sport klub-ok közötti viták
 • szerződésekkel kapcsolatos viták (teljesítés, értelmezés, létrejötte/megszűnése…)
  • sportolók szerződése
  • egyesületek, klubok és sportolók közötti szerződések
  • egyesületek, klubok 3. féllel kötött szerződései
  • támogatási szerződések, szponzorálási szerződések/megállapodások
 • szponzorokkal, támogatókkal előforduló viták, egyezségi kísérletek
 • szurkolók és a csapat
 • sportoló – támogatók/szponzorok közötti konfliktus.

A sport is egy gyorsan fejlődő és folyamatosan változó terület, a hosszan elhúzódó viták, konfliktusok kihatnak az eredményekre.
A hatékony vitarendezés biztosítja, hogy a sportoló, a csapat, az edző a felkészülésekre és a teljesítményekre koncentrálhasson!

VÁLÁSI MEDIÁCIÓ (PÁRKAPCSOLATI)

Minden ‘story’ más…és mindenre van megoldás!

A válási mediációban is az alapvető cél, nemcsak a vita rendezése, hanem a Felek közötti jövőbeni korrekt kapcsolat és együttműködés megőrzése.

A válási/párkapcsolati mediáció során az Érintettek lépésről-lépésre haladva együtt alakítják ki a mindenki számára elfogadható megoldást/megállapodást – ebben nyújt segítséget a Mediátor –, ezzel szemben a bírósági úton ’ellenérdekű Félként’ várják a pusztán jogi tényekre alapozott ítéletet, pedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy a viták rendezéséhez sokszor kevés a jog és a racionalitás.

A mediáció előnyei: Rugalmas – Gyors – Költséghatékony

A válási mediációt olyan párok választják, akik szerint a házasság / életközösség menthetetlen, mégis keresik a közös megoldást a jövőbeni együttműködésre, mert fontos számukra a közös gyermekük jövője (a gyermek érdekeinek szem előtt tartása) vagy a közös vállalkozásuk sorsa vagy csak szimplán minimalizálni szeretnék a válás hosszát és a válás körüli feszültséget.